Fabrikasjon og verksted

De ansatte i WIS har lang erfaring med fabrikasjon av ulike typer stål. «Godt verktøy er halve jobben» sies det, og derfor er verkstedet i Botnastranda godt utstyrt med moderne sveiseapparat og andre maskiner. For mer spesielle leveranser bruker vi spesialiserte samarbeidspartnere, og til sammen gjør dette at vi kan håndtere det meste og sjelden må si nei til et oppdrag 

kontakt oss
Sveising og sveisearbeid - tjenester og utleie av personell

Sertifisert

NS-EN ISO 3834-2 : 2005

3834-2